Fiscaal

Fiscaal scherp aan de wind zeilen: wie is de slimste?

Fiscaliteit heeft alles met wet- en regelgeving te maken. De interpretatie van die wet- en regelgeving biedt mogelijkheden om scherp aan de wind te zeilen, zonder over de grens te gaan. Het is een spelletje ‘wie is de slimste’, gecombineerd met de tax appetite van de klant. Wil je liever zo rustig mogelijk slapen? Of binnen de wet- en regelgeving fiscaal optimaliseren om zo min mogelijk belasting te betalen? Bij RS Finance bewegen we moeiteloos met jouw behoeften mee, omdat we het spel graag spelen.

Fiscaliteit vraagt om snelheid, slimheid en per klant afstemmen welke strategie de voorkeur geniet. Onze fiscalisten zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, om op alle niveaus mee te kijken en van meerwaarde te zijn. Samen bepalen we de snelheid, hoe we onze slimheid inzetten en wat dat betekent voor de fiscale strategie. Wij spelen het spel graag en weten waar de kansen liggen. Zodra dat nodig is en de klant dat wenst, zetten we onze expertise in, altijd binnen de wettelijke kaders die er gelden.

Een goede fiscalist levert geld op, maar het is dan wel belangrijk om gedurende het (fiscale) jaar contact te onderhouden.

Als mosterd na de jaarrekening

Een goede fiscalist levert geld op, schreven we al eerder. Daarom is het eigenlijk al te laat, als een fiscaal adviseur nadat de jaarrekening is opgesteld, de aangifte doet en dan probeert te adviseren over beschikbare mogelijkheden. Het moment van belasting besparen en geld verdienen kan dan al geweest zijn.

Veel belangrijker is het om gedurende het (fiscale) jaar contact te onderhouden. Dicht op de bal te zitten en mee te bewegen met life-events of zakelijke ontwikkelingen. Wat betekent het bijvoorbeeld als iemand gaat samenwonen? Als iemand gaat trouwen? Of juist gaat scheiden? Een ondernemer een nieuwe ondernemingsactiviteit start of de wens heeft om in het buitenland actief te zijn?

Eigenwoningschuld in box 3

Neem bijvoorbeeld de eigenwoningschuld, die standaard in box 1 valt (belasting over inkomen uit werk en woning). Er liggen mogelijk kansen voor belastingplichtigen met een substantieel box 3 vermogen door de eigenwoningschuld naar box 3 (belasting over sparen en beleggen) te verplaatsen.

In sommige gevallen is een eigenwoningschuld in box 3 namelijk fiscaal aantrekkelijker dan in box 1, ondanks het verlies aan hypotheekrenteaftrek. Dat komt bijvoorbeeld door de gewijzigde belastingen in box 3, waardoor meer vermogen leidt tot een (veel) hogere belastingdruk.

Onze fiscalisten houden graag een vinger aan de pols. Daardoor weten we wat er speelt, welke plannen klanten maken en waar de kansen liggen. Zodra er iets verandert en zich kansen voordoen is het aan ons om snel en slim in te spelen op de situatie.

Van 25.000 euro heffing in box 3 naar nul

Of laten we een ander voorbeeld noemen. Stel dat een belastingplichtige besluit opnieuw te gaan samenwonen, na een eerdere scheiding. Dat kan complex zijn in box 1, vanwege eigen woningen van de beide nieuwe partners.

Een klant gaf ons aan te gaan samenwonen, daarvoor samen een nieuwe woning te kopen en de beide bestaande woningen (één van iedere partner) aan te houden. Mocht het toch niet bevallen, dan kunnen ze los van elkaar naar hun eigen woning terug. Wat betekent dat fiscaal?

Als de bestaande woningen worden verhuurd, genereert dat huurinkomsten. De huurinkomsten zijn in principe niet belast. Het stel wordt in box 3 wel aangeslagen voor de waarde van de woningen. In dit geval zou dat leiden tot een heffing in box 3 van 25.000 euro per jaar. Door de hypotheek voor de gezamenlijke nieuwe woning in box 3 te plaatsen kwam er een schuld te staan, tegenover de waarde van de verhuurde woningen. Daardoor brachten we de heffing terug naar 0 euro. Het stel verloor hiermee wel hypotheekrenteaftrek, ter waarde van 5.000 euro per jaar. Onderaan de streep levert het een forse besparing op van 20.000 euro per jaar.

Tip: de hypotheekschuld overbrengen van box 1 naar box 3 is maatwerk. Bij RS Finance kijken we met de klant en de hypotheekadviseur mee, signaleren we kansen en adviseren we slim en snel. Zo delen we bijvoorbeeld instructies voor de hypotheekadviseur, die ermee aan de slag kan.

Op de hoogte van recente rechtspraak

We zeilen fiscaal scherp aan de wind door steeds op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de fiscale rechtspraak. Dat geldt bijvoorbeeld voor een uitspraak door de Hoge Raad, in december 2023.

Als een BV besluit haar aandelen in een bedrijf te verkopen is die opbrengst onder voorwaarden vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting met toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Hier staat tegenover dat de kosten die worden gemaakt voor de verkoop daardoor niet aftrekbaar zijn (nadeel). Maar, dat geldt alleen voor ‘verkoopkosten’ die een rechtstreeks oorzakelijk verband hebben met de verkoop.

Eerdere rechtspraak zei daarover: dit geldt voor ‘alle kosten, opgeroepen door de verkoop.’ Dus voor alle kosten die er zonder de verkoop niet zouden zijn geweest. Er werd cassatie ingesteld door een partij die dat betwiste. De Hoge Raad stelde in december 2023 dat er een ‘rechtstreeks oorzakelijk verband’ moest zijn voor deze aftrekbeperking. Dat betekent dat de kosten nuttig of nodig moeten zijn geweest om tot de verkoop te komen. De rechter legde de norm beperkt uit, dus bood daarmee ruimte om toch kosten in aftrek te brengen.

Stel dat bonussen worden betaald aan (oud)medewerkers en managers bij verkoop van een bedrijf, op basis van de verkoopopbrengst. Dan zijn dat verkoopkosten, maar niet per sé met een ‘rechtstreeks oorzakelijk verband’. Betekent dit dat de kosten toch aftrekbaar zijn, ondanks de deelnemingsvrijstelling?

Onze fiscalisten bij RS Finance benaderen in zo’n geval proactief klanten waarbij dit speelt. En waarbij dit recent speelde, dus waarvoor we nog iets kunnen betekenen. Zolang de aanslag vennootschapsbelasting over deze periode nog niet definitief is zijn er mogelijkheden.

Ons spel bestaat uit het kwalificeren van de verkoopkosten, bijvoorbeeld als nuttig of nodig (of juist niet). Zo onderbouwen we ons standpunt, waardoor bepaalde kosten wel of niet aftrekbaar zijn. Dat lukt alleen, omdat we goed op de hoogte zijn van zowel wat er bij de klant speelt als van de rechtspraak in concrete situaties.

Het is een spelletje ‘wie is de slimste’, gecombineerd met de tax appetite van de klant.

Onze fiscalisten spelen het spel

Onze fiscalisten lezen de uitspraken en de nieuwsberichten. Ze herkennen kansen en signaleren risico’s. Ze kennen de klant en wat er bij een klant speelt, dus ook waar het mogelijk (of nodig) is om bij te sturen. Daardoor kunnen we proactief adviseren.

Wel of geen btw berekenen

Een terugkerend thema in onze praktijk is de btw voor scholen en stichtingen. We adviseren bijvoorbeeld ondernemers die diensten leveren aan scholen. Veelal moeten ondernemers btw berekenen, over de diensten die ze leveren. Dat is lastig voor scholen en stichtingen, omdat zij veelal geen btw kunnen aftrekken. In sommige gevallen lukt het om de feitelijke activiteiten net even anders vorm te geven, waardoor ondernemers een vrijstelling kunnen toepassen en daarover geen btw hoeven te berekenen.

Concreet wringt het voor de btw daarnaast bijvoorbeeld voor diensten van corporate finance-aanbieders, die bedrijfsverkopen begeleiden. Op grond van de btw-regels kan een verkopende partij in voorkomende gevallen de betaalde btw op kosten die samenhangen met de verkoop niet in aftrek brengen. Gevolg is dat de btw een kostenpost vormt. Recente rechtspraak laat zien dat er afhankelijk van feiten en omstandigheden soms een vrijstelling van btw mogelijk is, voor de bemiddeling bij verkoop door de corporate finance aanbieder. Dat betekent dat de corporate finance aanbieder geen btw rekent. En dat voorkomt dat de verkopende partij btw betaalt, die vervolgens niet aftrekbaar is.

Wij krijgen soms voor elkaar wat onmogelijk lijkt. Andersom signaleren we risico’s, voordat onze klanten ermee te maken krijgen. We spelen het spel ‘wie is de slimste’, binnen de kaders van de wet. Wij kennen de situatie van onze klanten, kennen de wetgeving en zijn op de hoogte van recente uitspraken. Daardoor krijgen we veel voor elkaar, voor wie het aandurft om scherp aan de wind te zeilen.

Heb je vragen en wil jij meer grip op je financiën of de belasting die je betaalt? Vul online je gegevens in. Dan nemen we contact met je op.

blijf op de hoogte

Alle laatste ontwikkelingen direct in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Glenn ten Bookum, RS Finance

contact

Wil je grip op je financiën en duurzaam groeien? Wij helpen je graag.

Neem contact op
Postadres

Postbus 51298
1007 EG Amsterdam

Bezoekadres Purmerend

Wielingenstraat 133
4e verdieping
1441 ZN Purmerend

Bezoekadres Amsterdam

James Wattstraat 100
6e verdieping
1097 DM Amsterdam

Bezoekadres Rotterdam

Max Euwelaan 55
2e verdieping
3062 MA Rotterdam

nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!