Fiscaal

Gebruikelijk loon: hoeveel moet je jezelf als DGA minimaal betalen?

Er kunnen allerlei redenen zijn om jezelf als DGA een laag, lager of zo laag mogelijk loon uit te willen betalen. Vanuit het verleden zijn veel directeuren met een aanmerkelijk belang ervan overtuigd dat dividend uitkeren fiscaal voordeliger is dan loon uitbetalen. Door veranderde wet- en regelgeving is dat niet langer vanzelfsprekend het geval. Wat zijn de regels op dit moment en heeft dat invloed op de ideale balans tussen loon en dividend?

Waar het in dit geval om gaat is de gebruikelijkloonregeling. De Belastingdienst gebruikt de regeling om je als aanmerkelijkbelanghouder te verplichten jezelf een loon te betalen dat normaal is voor ‘het niveau van de arbeid’.

Dus, ben je DGA en moet je bepalen hoeveel loon de BV jou (minimaal) betaalt? De gebruikelijkloonregeling stelt hier een aantal voorwaarden aan. Door veranderde wetgeving is het overigens niet altijd meer fiscaal optimaal om minder loon te betalen (en eventueel meer dividend).

Tip: Wil je weten wat de impact van de nieuwe wetgeving is op het vaststellen van het fiscaal optimaal loon? Lees dit artikel voor een diepgaande blik op de kwestie.

Door veranderde wetgeving is het overigens niet altijd meer fiscaal optimaal om minder loon te betalen.

Wat is de gebruikelijkloonregeling?

De gebruikelijkloonregeling verplicht je als aanmerkelijkbelanghouder om jezelf loon uit te keren dat normaal is voor het niveau van de arbeid die je levert.

Je bent aanmerkelijkbelanghouder als je, eventueel samen met een fiscaal partner, direct of indirect minimaal 5% bezit van:

 • de aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of opties op aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap.
  Let op: dit geldt ook als je 5% hebt van een bepaald soort aandelen.
 • het stemrecht in een coöperatie of in een vereniging op coöperatieve grondslag.

De regeling is van toepassing als je arbeid levert voor de onderneming. Dit kan al het geval zijn als je slechts de jaarrekening goedkeurt en ondertekent. Werk je in de organisatie als directeur, stuur je mensen aan of heb je een andere taak of functie? Dan is er in de praktijk eigenlijk altijd sprake van geleverde arbeid. Als je aanmerkelijkbelanghouder bent geldt voor jou dus de gebruikelijkloonregeling.

Er is geen sprake van arbeid als je aanmerkelijkbelanghouder bent in een passieve vennootschap, die bijvoorbeeld slechts belegt. Als er geen sprake is van arbeid geldt voor jou niet de gebruikelijkloonregeling, dus hoef je daar niet aan te voldoen.

Tip: kun je aantonen dat een redelijke vergoeding voor de geleverde arbeid minder dan € 5.000 per jaar bedraagt? Je hoeft dan niet te voldoen aan de gebruikelijkloonregeling en kan er dan voor kiezen de redelijke vergoeding die lager is dan € 5.000 niet uit te betalen. In dat geval hoef je ook geen salarisadministratie te voeren.

Let op: deze vergoeding geldt voor het totaal van je werkzaamheden voor alle vennootschappen of coöperaties waarin je een aanmerkelijk belang hebt. De grens geldt dus niet per onderneming.

Hoe hoog is het gebruikelijk loon?

Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende drie bedragen:

 • Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Tip: de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ staat voor een andere dienstbetrekking binnen of buiten de eigen branche die het meest vergelijkbaar is met de door jou geleverde arbeid. Werk je als DGA die het beleid bepaalt en mensen aanstuurt? Kijk dan naar werknemers in andere organisaties die hetzelfde doen, dus naar werknemers met de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’.

 • Het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap (of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever).
 • Ten minste € 56.000 in 2024 (in 2023 was dat € 51.000 en in 2022 € 48.000).

Hoe werkt de gebruikelijkloonregeling?

Als je aanmerkelijkbelanghouder bent én arbeid verricht voor de organisatie geldt de gebruikelijkloonregeling. Dat betekent dat je jezelf minimaal het hoogste bedrag van de drie genoemde bedragen aan loon moet betalen. We werken drie voorbeelden uit.

Voorbeeld 1: loon uit meest vergelijkbare dienstbetrekking

We gaan uit van de volgende gegevens:

 • Loon uit meest vergelijkbare dienstbetrekking: € 100.000 per jaar
 • Loon van de meest verdienende werknemer binnen de groep: € 80.000 per jaar
 • Minimum normbedrag gebruikelijk loon (2024): € 56.000

Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is leidend. In dit geval is dit het hoogste bedrag van de drie. Daarom is € 100.000 het minimaal gebruikelijk loon dat je jezelf moet betalen.

Voorbeeld 2: loon volgens meest verdienende werknemer

 • Loon uit meest vergelijkbare dienstbetrekking: € 100.000 per jaar
 • Loon van de meest verdienende werknemer binnen de groep: € 150.000 per jaar
 • Minimum normbedrag gebruikelijk loon (2024): € 56.000

Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is leidend, maar in dit geval is het loon van de meest verdienende werknemer binnen de groep hoger. Daarom moet je jezelf minimaal € 150.000 betalen als gebruikelijk loon.

Tip: kun je aannemelijk maken dat de werknemer unieke kwaliteiten bezit en specifieke werkzaamheden verricht? Dan mag je (omlaag) afwijken van het loon van de meest verdienende werknemer. Je hebt in dat geval zelf de bewijslast om dit aan te tonen. Hier helpen we je bij RS Finance graag bij. Neem contact met ons op, we horen graag van je.

Voorbeeld 3: loon volgens minimum normbedrag gebruikelijk loon

 • Loon uit meest vergelijkbare dienstbetrekking: € 40.000 per jaar
 • Loon van de meest verdienende werknemer binnen de groep: € 45.000 per jaar
 • Minimum normgebruikelijk loon (2024): € 56.000

Zowel het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking als het loon van de meest verdienende werknemer binnen de groep zijn lager dan het minimum normbedrag gebruikelijk loon. Daarom moet je jezelf in dit geval het wettelijk minimum gebruikelijk loon van € 56.000 betalen.

Zowel startups als andere organisaties moeten zich houden aan dezelfde gebruikelijkloonregeling.

Recente wijzigingen in de gebruikelijkloonregeling

Recent is de regelgeving rondom gebruikelijk loon veranderd. De doelmatigheidsmarge is bijvoorbeeld afgeschaft. Die marge maakte het tot en met 2022 mogelijk om uit te gaan van 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Die marge is afgeschaft, dus nu geldt 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Het minimum normbedrag van het gebruikelijk loon voor een aanmerkelijkbelanghouder die arbeid verricht is verhoogd van € 48.000 in 2022 naar € 51.000 in 2023 en naar € 56.000 in 2024.

Er gold eerder een uitzondering voor startups. Die uitzondering is afgeschaft, dus daar kun je niet langer gebruik van maken. Zowel startups als andere organisaties moeten zich houden aan dezelfde gebruikelijkloonregeling.

Hoe kan ik afwijken van het gebruikelijk loon?

Wil je afwijken van het gebruikelijk loon, bijvoorbeeld omdat een meest verdienende werknemer unieke kwaliteiten bezit? Of omdat je twijfelt aan de meest vergelijkbare dienstbetrekking? Als je aannemelijk kunt maken dat een lager loon gebruikelijk is, dan mag je uitgaan van dat lagere loon. Werk je in deeltijd en kan je dat aannemelijk maken? Dan mag je het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meest verdienende werknemer berekenen op basis van het deeltijdpercentage.

Tip: een lager loon en een hoger dividend is niet altijd (meer) fiscaal optimaal. Wij helpen je graag bepalen wat in jouw geval de beste balans is.

Zorg in dat geval voor een onderbouwing in de loonadministratie, waaruit blijkt op basis van welke feiten en omstandigheden je het lagere loon hebt bepaald. Gebruik bijvoorbeeld de CAO in de branche of benchmark-onderzoeken naar salarissen en vergoedingen. Wil je jouw salaris lager vaststellen dan bijvoorbeeld dat van de meestverdienende medewerker? Dan kan het raadzaam zijn goedkeuring te vragen aan de Belastingdienst. Dat voorkomt dat je achteraf in een discussie met de Belastingdienst terecht komt. We helpen je daar bij RS Finance graag bij.

Tip: een CEO van een IT-onderneming met specialistische programmeurs kan onder voorwaarden afwijken van het gebruikelijk loon op basis van de meest verdienende werknemer.

Wij helpen je niet te veel te betalen, zowel zakelijk als privé. Onze specialisten kennen de fiscale wetgeving, weten wat er speelt en zijn op de hoogte van alle recente veranderingen. Als het gaat om fiscale aangiften en advies, dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Heb je vragen en wil jij meer grip op je financiën of de belasting die je betaalt? Vul online je gegevens in. Dan nemen we contact met je op.

blijf op de hoogte

Alle laatste ontwikkelingen direct in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Glenn ten Bookum, RS Finance

contact

Wil je grip op je financiën en duurzaam groeien? Wij helpen je graag.

Neem contact op
Postadres

Postbus 51298
1007 EG Amsterdam

Bezoekadres Purmerend

Wielingenstraat 133
4e verdieping
1441 ZN Purmerend

Bezoekadres Amsterdam

James Wattstraat 100
6e verdieping
1097 DM Amsterdam

Bezoekadres Rotterdam

Max Euwelaan 55
2e verdieping
3062 MA Rotterdam

nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!