Fiscaal

Gebruikelijk loon: waarom is het laagste DGA-loon niet altijd meer de beste keuze?

Traditioneel ben je als DGA misschien geneigd om jezelf een zo laag mogelijk loon te betalen. Dat beperkt de kosten voor de organisatie, dus de druk op de financiën. Bovendien is dividend uitkeren veelal fiscaal gunstiger dan loon uitbetalen, toch?

Er is de afgelopen jaren het een en ander veranderd in de fiscale wetgeving. Daardoor is het laagste loon niet automatisch meer fiscaal optimaal. Dividend uitkeren is niet langer vanzelfsprekend de fiscaal meer aantrekkelijke optie.

Bovendien speelt het gebruikelijk loon een belangrijke rol. Er geldt een minimum normbedrag (€ 56.000 in 2024). Daar bovenop gelden aanvullende voorwaarden, namelijk om minimaal het loon van de meest verdienende werknemer of het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking uit te betalen. Dat betekent in de praktijk dat het bepalen van het fiscaal optimaal loon niet eenvoudig is.

Dividend uitkeren is niet langer vanzelfsprekend de fiscaal meer aantrekkelijke optie.

Loon of dividend

Als DGA ben je aanmerkelijkbelanghouder, omdat je minimaal 5% van de aandelen in de organisatie bezit. De kans is bovendien groot dat je arbeid verricht voor de organisatie. In dat geval is de gebruikelijkloonregeling van toepassing, dus moet je voldoen aan de ​voorwaarden voor het gebruikelijk loon.

Traditioneel kozen veel DGA’s ervoor om zichzelf liever dividend uit te betalen, in plaats van loon. Dat leverde belastingvoordeel op. De afgelopen jaren is er fiscaal het een en ander veranderd. Dat geldt voor de voorwaarden (en uitzonderingen) van de gebruikelijkloonregeling, en bijvoorbeeld in de tarieven van de inkomstenbelasting.

Tarieven voor de belasting

Over dividend betaal je een gecombineerde heffing, die bestaat uit vennootschapsbelasting (binnen het bedrijf) en inkomstenbelasting (aanmerkelijk belang) in privé. Het gecombineerd tarief is de totale belastingdruk, dus het belastingtarief dat je vergelijkt met dat voor de loonbelasting.

Voorheen was het gecombineerde tarief voor de vennootschapsbelasting en heffing op aanmerkelijk belang eenvoudiger te bepalen.

Met ingang van 2024 is dat veranderd. De situatie is complexer geworden, omdat er een aantal fiscale wijzigingen zijn doorgevoerd. De belangrijkste is dat er een getrapt tarief voor de aanmerkelijkbelangheffing is gekomen.

Stel dat je dividend uitkeert, dan is de totale belasting die je daarover betaalt afhankelijk van hoeveel winst je als organisatie hebt gemaakt én hoeveel dividend je uitkeert. Die twee variabelen maken de berekening ingewikkelder. Het omslagpunt laat zich niet zo makkelijk meer bepalen, maar moet worden uitgerekend aan de hand van scenario’s.

Onderaan de streep blijkt dat een lager loon en hogere uitkering van dividend niet per definitie meer fiscaal optimaal is. Een lager loon als DGA hoeft daarom niet per sé aantrekkelijk te zijn. In een enkel geval is het tegenwoordig al fiscaal beter om een hoger loon uit te betalen, en minder dividend.

Algemene heffingskorting in 2025

Daar komt bij dat er een wijziging aankomt voor de algemene heffingskorting. Vanaf 2025 zullen zowel de inkomens in box 1, box 2 als box 3 meetellen voor de berekening van de heffingskorting. Nu telt alleen het inkomen in box 1 mee.

Dat betekent in de praktijk dat inkomen in box 2 (uit aanmerkelijk belang, waaronder dividend) invloed zal hebben op de hoogte van de algemene heffingskorting. De afbouw van de heffingskorting leidt tot minder fiscaal voordeel, waarbij box 2 en 3 net zoveel invloed krijgen als box 1. Hierdoor verdwijnt dit deel van het voordeel om dividend uit te keren (box 2), in plaats van loon uit te betalen (box 1). Het maakt voor de algemene heffingskorting vanaf 2025 geen verschil meer in welke box je het inkomen verdient.

De berekening van de fiscaal optimale balans tussen loon en dividend is er niet makkelijker op geworden.

Hoeveel heb je netto nodig?

De berekening van de fiscaal optimale balans tussen loon en dividend is er niet makkelijker op geworden. Bovendien wordt de berekening alleen maar complexer, door de veranderingen rondom de algemene heffingskorting.

Wil je bepalen of je jezelf als DGA beter loon of dividend uit kunt betalen? Of hoeveel je jezelf zou moeten betalen, rekening houdend met het gebruikelijk loon? Het kan soms helpen om te beginnen bij het bedrag dat je netto per maand nodig hebt. Dat lijkt een open deur, maar weet jij op dit moment hoeveel je maandelijks besteedt en hoeveel er bijvoorbeeld over blijft om privé te sparen?

Begin met de berekening van wat je netto per maand nodig hebt. Vanuit dat uitgangspunt helpen we je graag te berekenen wat het fiscaal betekent als je dit uitbetaalt als loon of uitkeert als dividend. Of als een combinatie van beide.

Tip: Wel moet rekening gehouden worden met het gebruikelijk loon. Dit is een wettelijk vastgesteld minimum, en er gelden aanvullende voorwaarden op basis van het loon van de meest verdienende werknemer en het loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag je van het gebruikelijk loon afwijken. Bovendien moet je motiveren waarom het aannemelijk is dat deze uitzondering voor jou geldt.

Lager gebruikelijk loon in uitzonderingsgevallen

Je moet jezelf minimaal het gebruikelijk loon volgens de gebruikelijkloonregeling uitbetalen als DGA. Hier mag je in uitzonderlijke gevallen van afwijken, bijvoorbeeld bij een structureel verlieslatende onderneming. Of als je besluit parttime binnen de organisatie te werken omdat je bijvoorbeeld elders in dienstbetrekking gaat.

Bij RS Finance helpen we je graag uit te zoeken welke mogelijkheden er liggen om eventueel af te wijken van het gebruikelijk loon. Houd er rekening mee dat we uitgaan van de situatie, om daar de passende motivatie en onderbouwing bij te vinden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om het loon te minimaliseren als dat niet kan, om fiscaal voordeel te behalen door bijvoorbeeld meer dividend uit te keren.

Aftrekposten voor de DGA

In de inkomstenbelasting zijn er aftrekposten waarmee de effectieve heffing over het loon gematigd wordt. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
    De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (in privé) is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat brengt de belastingdruk omlaag, op uitbetaald loon.
  • Hypotheekrenteaftrek
    Betaalde hypotheekrente is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ook dat drukt de te betalen belasting op uitbetaald loon.
  • Oudedagvoorziening (zoals lijfrente)
    Bij beschikbare jaarruimte mag je als DGA fiscaal vriendelijk een oudedagvoorziening opbouwen, bijvoorbeeld met lijfrente- of een bankspaarproduct. De inleg is aftrekbaar, dus drukt de belasting op uitbetaald loon. De maximale jaarruimte is bovendien sinds 1 januari 2023 verruimd.

Advies over loon of dividend voor jou als DGA

Twijfel je als DGA over het loon dat je jezelf moet uitbetalen? Of ben je benieuwd wat voor jou de beste balans is tussen loon en dividend? Bij RS Finance denken we graag met je mee. Wij berekenen de verschillende scenario’s.

Wij helpen je niet te veel te betalen, zowel zakelijk als privé. Onze specialisten kennen de fiscale wetgeving, weten wat er speelt en zijn op de hoogte van alle recente veranderingen. Als het gaat om fiscale aangiften en advies, dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Heb je vragen en wil jij meer grip op je financiën of de belasting die je betaalt? Vul online je gegevens in. Dan nemen we contact met je op.

blijf op de hoogte

Alle laatste ontwikkelingen direct in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Glenn ten Bookum, RS Finance

contact

Wil je grip op je financiën en duurzaam groeien? Wij helpen je graag.

Neem contact op
Postadres

Postbus 51298
1007 EG Amsterdam

Bezoekadres Purmerend

Wielingenstraat 133
4e verdieping
1441 ZN Purmerend

Bezoekadres Amsterdam

James Wattstraat 100
6e verdieping
1097 DM Amsterdam

Bezoekadres Rotterdam

Max Euwelaan 55
2e verdieping
3062 MA Rotterdam

nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!