Fiscaal

Gebruikelijk loon voorbeeld: een CEO van een IT-bedrijf met specialistische programmeurs

Stel, je werkt als CEO van een IT-bedrijf met specialistische programmeurs. Of als directeur van een andere organisatie met werknemers met unieke kwaliteiten. Dan bestaat de kans dat je hen een hoger loon moet betalen dan je jezelf wilt of kunt. Zonder hun inzet zou het bedrijf niet bestaan, terwijl jij ‘slechts’ beleid maakt en mensen aanstuurt. In zo’n situatie mag je mogelijk afwijken van de standaardregels voor het gebruikelijk loon.

De ​​gebruikelijkloonregeling verplicht je om jezelf minimaal het hoogste van drie bedragen te betalen. Het gaat om de meest vergelijkbare dienstbetrekking, het minimum normbedrag én het loon van de meestverdienende werknemer. Dat laatste knelt, als één of meerdere werknemers dusdanig unieke kwaliteiten bevatten dat ze meer moeten verdienen dan de CEO of directeur.

De situatie: CEO van een IT-bedrijf

We gaan in dit voorbeeld uit van een IT-bedrijf met specialistische medewerkers. Vanzelfsprekend is dit van toepassing op iedere vergelijkbare onderneming, met medewerkers die unieke kwaliteiten bezitten waar het bedrijf niet zonder kan.

In dit geval gaat het om een IT-bedrijf met programmeurs. Enkele van de programmeurs beheersen unieke vaardigheden en hebben specifieke expertise en ervaring met de programmeertaal en het geprogrammeerde. Dat maakt ze onmisbaar voor de organisatie, en dus van onschatbare waarde.

Het is in die gevallen niet ondenkbaar dat de programmeurs een hoger loon verdienen dan de CEO of directeur. De directeur bepaalt namelijk het beleid, en stuurt mensen aan. Die rol zou in theorie iedere andere directeur ook kunnen vervullen. De geleverde arbeid door de directeur is minder uniek voor de organisatie, en voor de core business minder van belang dan het werk van de programmeurs.

Zonder hun inzet zou het bedrijf niet bestaan, terwijl jij ‘slechts’ beleid maakt en mensen aanstuurt.

Hoger salaris voor de meest verdienende werknemer

Stel dat de meest verdienende programmeur in dit voorbeeld € 150.000 loon per jaar ontvangt. De gebruikelijkloonregeling verplicht de directeur dan om ook minimaal dat bedrag aan loon te ontvangen. Het gebruikelijk loon moet namelijk minimaal het hoogste van drie bedragen zijn, waaronder het loon van de meestverdienende werknemer.

Het is in zo’n geval onder voorwaarden mogelijk om af te wijken van het gebruikelijk loon. In dat geval maak je gebruik van de tegenbewijsregeling die beschikbaar is. Dit betekent in de praktijk dat je aannemelijk maakt dat de programmeurs een unieke rol vervullen binnen de organisatie. Daar past een hoger salaris bij, omdat ze onmisbaar zijn voor de bedrijfsvoering. Als je als directeur arbeid levert en de arbeid vergelijkbaar is met een andere soortgelijke dienstbetrekking (meest vergelijkbare dienstbetrekking) is het mogelijk om daarvoor een lager loon te betalen (bijvoorbeeld € 120.000). Je hebt in dit geval zelf de bewijslast, dus je moet dit zelf aannemelijk maken. We helpen je daar bij RS Finance graag bij. Neem contact op, dan vertellen we je meer.

Onderdelen van gebruikelijk loon: privégenot van een auto van de zaak

Het gebruikelijk loon bevat alle onderdelen van het loon die een directeur of CEO zichzelf betaalt. Het gaat dus om de daadwerkelijke betaalde vergoeding, plus bijvoorbeeld het privégenot van een auto van de zaak.

Het privégebruik van een auto van de zaak geldt als loonbetaling, dus telt mee voor het gebruikelijk loon. Rijd je bijvoorbeeld een auto van de zaak met een cataloguswaarde van € 100.000? Bij een bijtellingstarief van 22% betekent dit jaarlijks € 22.000 aan ‘loon in natura’. Het is een vorm van loon, die meetelt voor het gebruikelijk loon.

Het is op die manier toegestaan om de bijtelling wegens privégebruik van een auto van de zaak af te trekken van het gebruikelijk loon dat je jezelf als directeur minimaal moet uitbetalen. Je mag jezelf daarom het saldo van het vastgestelde gebruikelijke loon minus het privégebruik als salaris uitbetalen.

Afwijken van het minimum normbedrag

Als je wil afwijken van het minimum normbedrag of als je jezelf minder wil betalen dan de meest verdienende werknemer moet je aannemelijk maken dat dit klopt voor jouw situatie. De volgende zaken moeten in elk geval beargumenteerd worden: de vergelijkbaarheid van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de inhoud van de functie. Ook kan het aantal werknemers in het concern van belang zijn. Lukt dat?

In dat geval durven wij de discussie aan met de fiscus, omdat we weten dat daar ruimte kan zitten om af te wijken van het gebruikelijke. Daar kunnen we je bij helpen bij RS Finance. Andersom weten we ook waar de schoen wringt en waar weinig tot geen mogelijkheden zitten. Het moet niet het doel zijn om het loon simpelweg zo laag mogelijk vast te stellen. Als er in plaats daarvan goede gronden zijn om af te wijken van de reguliere richtlijnen denken we daar graag in mee.

Loonheffing over fictief loon

In het voorbeeld van de CEO van een IT-bedrijf met unieke specialisten valt waarschijnlijk aannemelijk te maken dat de CEO niet evenveel salaris hoeft te genieten als de meest verdienende medewerker. In andere gevallen kan het lastiger blijken om aannemelijk te maken dat je kunt afwijken van de standaard gebruikelijkloonregeling.

Houd er rekening mee dat de fiscus alsnog loonheffing op basis van een hoger fictief loon kan opleggen, als wordt geoordeeld dat het niet aannemelijk is dat een afwijking te rechtvaardigen valt. Indien je doelbewust tegen de regels in gaat kan de fiscus zelfs een boete opleggen.

Wij durven de discussie aan

Wij helpen je niet te veel te betalen, zowel zakelijk als privé. Onze specialisten kennen de fiscale wetgeving, weten wat er speelt en zijn op de hoogte van alle recente veranderingen. Als het gaat om fiscale aangiften en advies, dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Heb je vragen en wil jij meer grip op je financiën of de belasting die je betaalt? Vul online je gegevens in. Dan nemen we contact met je op.

blijf op de hoogte

Alle laatste ontwikkelingen direct in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Glenn ten Bookum, RS Finance

contact

Wil je grip op je financiën en duurzaam groeien? Wij helpen je graag.

Neem contact op
Postadres

Postbus 51298
1007 EG Amsterdam

Bezoekadres Purmerend

Wielingenstraat 133
4e verdieping
1441 ZN Purmerend

Bezoekadres Amsterdam

James Wattstraat 100
6e verdieping
1097 DM Amsterdam

Bezoekadres Rotterdam

Max Euwelaan 55
2e verdieping
3062 MA Rotterdam

nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!