Over RS

RS Finance wordt een accountantskantoor

[ENGLISH VERSION BELOW]

RS Finance is sinds 1 februari 2023 een accountantskantoor. Daarmee zetten we de kroon op de kwalitatieve groei van de afgelopen jaren.

Kwaliteit als leidraad

We hebben RS Finance opgericht om een buitengewone bijdrage te leveren aan het succes en de groei van ondernemers. Om dat mogelijk te maken investeren we voortdurend in de kwaliteit van onze dienstverlening. Wat ons onderscheidt in de branche is de focus op het verstrekken van managementinformatie aan onze klanten gedurende het jaar en daarvoor rapporteren we financiële en operationele informatie. De jaarrekening is belangrijk, maar niet het belangrijkste stuk dat wij bespreken met de klant. Daarnaast leveren we uitstekende diensten op het gebied van fiscaliteit, payroll en HR, IT-consultancy en bedrijfseconomische advisering.

Om de groeiende omvang en complexiteit van onze klanten goed te kunnen bedienen, hebben we ons ook gericht op het aannemen van accountants. Nederlandse accountants zijn goed opgeleid, zeer belangrijk voor de opleiding van onze medewerkers en onmisbaar in het gesprek met de klant.

Een mooie stap voorwaarts

In 2020 hebben we onderzocht of het mogelijk was om een accountantskantoor te worden en zijn we gestart met de voorbereidingen. Per 1 februari 2023 hebben we de stap formeel genomen en gaan we met trots verder als een accountantskantoor.

Onze klanten weten hierdoor welke kwaliteit ze van ons kunnen verwachten en het biedt ons de mogelijkheid om grotere en complexere klanten te bedienen. Ook voor recruitment verwachten we een groep accountants te bereiken die graag bij een innovatieve werkgever willen werken. Zij kunnen nu terecht bij een accountantskantoor waar het leveren van een buitengewone bijdrage aan het succes en de groei van ondernemers centraal staat.

Wat je van ons kunt verwachten

De dienstverlening aan onze klanten zal grotendeels gelijk blijven. Ons kantoor kenmerkt zich als een samenstelpraktijk en we zullen geen controle (of assurance) opdrachten uitvoeren. Onze klanten zullen wel merken dat we voor een aantal opdrachten, zoals het opstellen van jaarrekeningen, een aantal extra formaliteiten moeten uitvoeren. Uiteraard hebben we deze processen zoveel mogelijk ondervangen door het toepassen van innovatieve oplossingen.

Voor RS Finance is dit een mooie stap voorwaarts. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over deze stap, dan ben je van harte welkom om een kop koffie te komen drinken met Arjan Schipperus.

 

 

___________________________________________________________________________

RS Finance will continue its services as an accounting firm from February 1, 2023. This marks our ongoing commitment in recent years to achieve qualitative growth.

Quality is our guideline

We established RS Finance to make an extraordinary contribution to the success and growth of entrepreneurs. To make this possible, we continuously invest in the quality of our services. What sets us apart in the industry is our focus on providing our clients with management information throughout the year, and for that we report both financial and operational information. Financial statements are important, but not the most important information we provide for our clients. We also provide excellent services in tax, payroll and HR, IT consulting and business consulting.

To adequately serve the growing size and complexity of our clients, we have also focused on hiring accountants. Dutch accountants are well educated, very important for the training of our employees, and indispensable in the conversation with clients.

A great step forward

In 2020, we investigated the possibility of becoming an accounting firm and started preparations. As of February 1, 2023, we formally took the step and proudly continue as an accounting firm.

This is an important sign of the quality our clients have come to expect from us, and it will allow us to serve larger and more complex clients. Also, for recruitment, we expect to reach a group of accountants who would like to work for an innovative employer. They can now join an accounting firm where making an extraordinary contribution to the success and growth of entrepreneurs is key.

What you can expect from us

The services provided to our clients will remain largely the same. Our firm is characterized as an accounting practice and we will not perform audit (or assurance) engagements. However, our clients will notice that for a number of assignments, such as the preparation of financial statements, we will have to carry out a few additional formalities. Of course, we will apply innovative technologies wherever we can to work as efficiently as possible.

This is a great step forward for RS Finance. Should you have any questions or comments about this step, you are welcome to have a cup of coffee with Arjan Schipperus.

Glenn ten Bookum, RS Finance

contact

Wil je grip op je financiën en duurzaam groeien? Wij helpen je graag.

Neem contact op
Bezoekadres Purmerend

Wielingenstraat 133
4e verdieping
1441 ZN Purmerend

Postadres

Postbus 51298
1007 EG Amsterdam

Bezoekadres Amsterdam

James Wattstraat 100
6e verdieping
1097 DM Amsterdam

Bezoekadres Rotterdam

Max Euwelaan 55
2e verdieping
3062 MA Rotterdam